Kế hoạch ứng dụng CNTT xã Quỳnh Hưng trong chỉ đạo, điều hành giai đoạn 2019-2020
Ngày 28/05/2020

Kế hoạch ứng dụng CNTT xã Quỳnh Hưng trong chỉ đạo, điều hành giai đoạn 2019-2020

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 217
Tổng số điểm của bài viết là: 335 trong 111 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác