1. Hội đồng nhân dân
  • Trần Đăng Viến

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND

   SĐT: 0986756135

  • Trần Đăng Hiệp

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

   SĐT: 0975399261

  • Trần Trung Tự

   Chức vụ: TB Pháp chế HĐND xã

   SĐT: 0984007624

  • Vũ Hồng Phong

   Chức vụ: TB Kinh tế xã hội HĐND xã

   SĐT: 0976226728

  1. Ủy ban nhân dân
   • Trần Viết Hiển

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0974872410

   • Ngô Quốc Thiện

    Chức vụ: Phó chủ tịch UBND

    SĐT: 0973692270

   1. Phòng tư pháp – hộ tịch
    • Trần Đăng Roanh

     Chức vụ: Công chức Tư pháp-hộ tịch

     SĐT: 0988148882

    1. Phòng văn hóa – xã hội
     • Lâm Văn Kế

      Chức vụ: Công chức VHXH phụ trách VH-TT-TT

      SĐT: 0988829611

     1. Công an xã
      • Trần Trung Quyết

       Chức vụ: Đại úy Trưởng Công an xã

       SĐT: 0865421226

      • Đoàn Văn Tuýnh

       Chức vụ: Đại úy Phó Công an xã

       SĐT: 0982669727

     2. Phòng địa chính - xây dựng
      • Trần Đăng Ngân

       Chức vụ: Địa chính - XD - GTCT

       SĐT: 0984089752

     3. Phòng văn phòng – thống kê
      • Trần Đăng Thắng

       Chức vụ: Công chức Văn phòng UBND

       SĐT: 0984919776

     4. Trạm y tế xã
      • Trần Đăng Quý

       Chức vụ: Trưởng trạm Y tế xã

       SĐT: 0979264947

      • Trần Thị Liên

       Chức vụ: Y sỹ hộ sinh

       SĐT: 0977767735

      • Trần Thị Huyền

       Chức vụ: Y sỹ Y học cổ truyền

      • Vũ Đình Thành

       Chức vụ: Cán bộ dược

     5. BCH quân sự xã
      • Trần Đăng Lượng

       Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban QS xã

       SĐT: 0365142367

      • Trần Thanh Lâm

       Chức vụ: Phó chỉ huy trưởng Ban QS xã

       SĐT: 0978098828

     6. Phòng tài chính - kế toán
      • Nguyễn Viết Tuấn

       Chức vụ: Công chức KTNS xã

       SĐT: 0963910666

   2. Thôn Tân Dân
    • Nguyễn Hữu văn

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0795352556

    • Vũ Thị Năm

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

    • Đoàn Thị Thiết

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

    1. Thôn Tài Giá
     • Trần Viết Tác

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0329822384

     • Trần Minh Tuyến

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

     • Trần thi lu

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0965499179

    2. Thôn Mỹ Giá
     • Trần Viết Việt

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0349183736

     • Trần Văn Khanh

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0975114759

    3. Thôn Phúc Bồi
     • Vũ Đình Nam

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0969925989

     • Trần Duy Min

      Chức vụ: Phó trưởng thôn