Giới thiệu chung Xã
Ngày 24/04/2020

Quỳnh hưng là một xã nội đồng nằm ở phía tây nam huyện Quỳnh Phụ, có diện tích tự nhiên là 530,18ha. Trong đó đất nông nghiệp là 341 ha; Xã có 4 thôn được thành lập theo Quyết định 65 của Ủy ban nhân dân Tỉnh, đó là Thôn Tân Dân, thôn Tài Giá, thôn Mỹ Giá và thôn Phúc Bồi

Media/88_QuynhHung/Images/dsc01795jpg.jpg


- Đông giáp đường 396B và xã Quỳnh Hội 
- Tây giáp xã Quỳnh Bảo
- Nam giáp xã Quỳnh Xá và xã Quỳnh Trang
- Bắc giáp xã Quỳnh Mỹ và thị trấn Quỳnh Côi
* Dân số của xã là 6285 người, với 2093 hộ gia đình.
Quỳnh Hưng là một xã giầu truyền thống cách mạng trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm bảo vệ tổ quốc xã đã tiễn đưa hàng ngàn người con lên đường tòng quân bảo vệ tổ quốc. tổng kết các cuộc kháng chiến 186 người con của quê hương đã công hiến trọn thân mình cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, 21 bà mẹ vinh dự được Đảng Nhà nước phong tăng và truy tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam Anh hùng”.Năm 2004 xã Quỳnh Hưng được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ chông Thực dân Pháp xâm lược. 
Về phát triển kinh tế xã có mức  thu nhập bình quân đầu người đạt khá cao đạt trên 35 triệu đồng /người/năm. Kinh tế của địa phương phát triển ở mức khá thu nhập chủ yếu của nhân dân dân trong thôn chủ yếu từ ngành Nông nghiệp – tiểu thủ công nghiệp- thương mại dịch vụ và các lao động làm tại các công ty xí nghiệp trên địa bàn Tỉnh, Huyện cũng như đi làm ăn xa , lao động xuất khẩu.
Về Giao thông: xã có tuyến đường 396B của Tỉnh chạy qua dọc xã và các tuyến đường Huyện ĐH 76 và ĐH 74 chạy qua;  ngoài ra tuyến đường giao thông trục xã với hơn 10km chiều dài và 4m chiều rộng được bê tông hóa 100% theo tiêu chuẩn Nông thôn mới. hơn 4km đường trục thôn bề rộng 3,5 m cũng được rải đá láng nhựa và bê tông hóa 100% đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại cũng như phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, 
Xã có 4 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh được đăng ký bảo vệ đó là:
- Chùa Tân Dân xã Quỳnh Hưng.
- Chùa Tài Giá xã Quỳnh hưng.
- Đình Mỹ Giá xã Quỳnh Hưng
- Đình Phúc Bồi xã Quỳnh hưng
Về Giáo dục:  xã có 2 trường học đó là trường Mầm Non Quỳnh Hưng và trường Tiểu học &THCS Quỳnh Hưng được sáp nhập từ 2 trường Tiểu học và trường THCS năm 2018. Cả 2 trường đều đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ một
 các phong trào văn nghệ thể dục thể thao có bước phát triển mạnh nhiều vận động viên của xã đã tham gia nhiều giải thể thao do huyện và Tỉnh tổ chức và đạt thành tích cao. Năm 2016 xã đạt xã dẫn đầu toàn Huyện về phong trào xây dựng đời sống văn hóa được UBND Tỉnh tặng Bằng khen, về công tác giáo dục đào tạo cả 3 ngành học trong xã đều xếp trong tốp đầu của Huyện. Năm 2015 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới và được UBND tỉnh công nhận Xã  đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015;